Əsas, ikinci dərəcəli və ekzotik valyuta cütləri

Valyuta bazarı dünyada ən böyük və ən likvid bazardır, sutkanın 24 saatı burada alqı-satqı gedir. EUR/USD, USD/JPY və GBP/USD daxil olmaqla dünya iqtisadiyyatına təsir edən əsas valyuta cütləri ilə alver edin. Valyuta cütləri ilə alver edən zaman bazar təhlilləri və alqı-satqı strategiyaları əsasında alış və satış etmək imkanına malikdirlər.

Images
Günün 24 saatı
Valyuta cütləri adətən yüksək likvidliyə, alış və satış qiymətləri arasında az fərqə malik olduqlarından treyderlərin ən çox istifadə etdikləri seçimdir.
Images
Dəyişkən marja
Daha az kapital ilə daha böyük mövqelər qazanmaq üçün 1:400-ə qədər marjadan istifadə edin.

Bərk və yumşaq əmtəələri alıb-satın

Bərk və yumşaq əmtəələr əmtəə bazarlarında alınıb-satılan iki aktiv kateqoriyasıdır. Onlar müxtəlif sənayelərdə istifadə olunan fiziki məhsulların iki növünü təmsil edirlər və sərmayə aləti kimi alına və satıla bilərlər. Yüksək dəyişkənliyinə görə əmtəələr önəmli qiymət dəyişmələrinə məruz qalmaqla treyderlərə öz alış-satış portfellərini müxtəlifləşdirməkdə və inflasiyaya qarşı üstün mövqedə olmaqda kömək edir.

Images
Bərk əmtəələr
Bərk əmtəələr əsasən metal, enerji məhsulları və minerallar kimi yerdən çıxarılan təbii ehtiyatlardır. Əsas bərk əmtəələrə qızıl, gümüş, xam neft və təbii qaz daxildir.
Images
Yumşaq əmtəələr
Kənd təsərrüfatı əmtəələri kimi tanınan yumşaq əmtəələr əsasən kənd təsərrüfatı və fermerlik fəaliyyətləri vasitəsilə əldə olunur. Qarğıdalı, şəkər və kakao kimi bu məhsullar yerdən çıxarılma deyil, adədən yetişdirilən və ya yığılan əmtəələrdir.

Əsas dünya indeksləri və ayrı-ayır səhmlər

İndekslər portfellərin göstəricilərinin nəticələrini qiymətləndirmək və ümumi bazarı izləmək üçün müqayisə vasitələridir. Səhm indeksləri təkliflərimizə S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite, FTSE 100, DAX, və Nikkei 225 daxildir.

Nyu-York Birjası (NYSE), NASDAQ, London Birjası (LSE), Tokyo Birjası (TSE) və digərləri kimi əsas birjalarda yer alan səciyyəvi, tanınan səhmlərin qiymətlərində dəyişikliklərdən faydalanın.

Rəqəmsal Valyutalar

Rəqəmsal valyuta bazarı Bitcoin, Ethereum, və Litecoin kimi rəqəmsal valyutaların alınması və satılmasını ehtiva edən nisbətən təzə və sürətlə inkişaf edən bazardır.

Rəqəmsal valyutalar ilə alqı-satqı sərmayə portfelini genişləndirməyə imkan verir. Onları sərmayə portfelinə əlavə etmək ümumi riski önəmli ölçüdə azalda və fərqli aktiv sinfinə çıxış imkanı verə bilər.

AGlobalTrade ilə treydinqin gələcəyini aşkar edin